Galerie restaurování

 
 
 • Oltář kostela sv.Jana Křtitele Hvozd okr. Rakovník

 • Složení rozpadlého pravého křídla silně poškozeného červotočem, jež způsobil rozpad dřevořezby křídla oltáře. Oprava byla prováděna na základě prosby pana faráře Mošny. Jenom díky tomu, že v tomto kostele sv. Jana Křtitele se můj děda ženil a vstoupil do stavu manželského s manželkou rozenou v této obci Hvozd jsem vyhověl prosbě pana faráře. V tomto kostele měla býti sloužena slavnostní mše snad k založení tohoto kostela. Vzhledem k značnému poničení této části oltáře, které bylo červotočem poškozeno na prach, bylo proto provedeno složení, zpevnění a spojení rozpadlých dílků spolu s petrifikací roztokem pro soudržnost jednotlivých dílků dřevořezbářského díla dobového oltáře z první poloviny 18. století. Provizorně křídlo připevněno k oltáři. Část řezby již chybí, byla v průběhu let zametena a odklizena a proto bude nutné její doplnění provedením nové náhradní řezby chybějící části oltářního křídla..

 
 
 • Křížová cesta kaple sv.Prokopa v Peci okr. Domažlice

 • Na základě prosby prvního křtěnce v této kapli, strýce Prokopa Kůgela, který se o tuto kapli a zařízení staral jsem provedl následující : Bylo provedeno vyčištění a zhotoven ochranný nátěr jednotlivých maleb umístěné Křížové cesty na dřevěných deskách. Rovněž byla provedena nová polychromie dřevořezby madony s dítětem v této kapli sv. Prokopa, jejíž polychromie byla silně poškozena. Výzdobu této kaple navrhoval Alfons Mucha respektive dohlížel na výzdobu. Byl zde na svatební cestě u Jaroslava Špillara. O další výzdobu se zasloužila akademická malířka Ludmila Jiřincová, která zde v Peci pod Čerchovem tvořila ve Špillarově vilce. Podle jejího návrhu byla provedena  vitráž u vchodu.
 
 
 
 
 • Oprava obrazu Paridova soudu podle originálu Petra Paula Rubense (Prado Madrid)

 • Provedena oprava poškozeného plátna a záchrana tohoto díla z důvodu silného poškození plátna pocházejícího asi z první poloviny 18.stol. i malby díla nažehlením na nové plátno spolu s opravou poškozených míst. Rovněž bylo provedeno nové osazení na vypínací rám. K malbě tohoto obrazu bylo použito staršího plátna na kterém byl původně namalován povoz s volským potahem v úvozové cestě od kamenného stavení v době středověku.
 
 • Pomník padlých v Peci pod Čerchovem

 • Byla provedena oprava sousoší na pomníku padlých, oprava prasklin základu  a dosazení dvou nových oválků s fotografií za poškozené, kdy byla  provedena retuš se zadáním nové výroby těchto podobizen a rovněž provedena oprava oválků ručně psaných zlatým písmem v dolní části pomníku bez foto. Oprava tohoto památníku byla prováděna na základě toho, že jsem zjistl, že jeden z poškozených oválků - podobizen a to František Kůgel byl přímým příbuzným z č.p. 15 a na základě dohledání se stal nezvěstným v bojích za první světové války v Srbsku a byl bratrem paní Kateřiny roz. Kůgelové.
 
 
 • Váchalův kříž v Peci pod Čerchovem

 • Provedena malba postav svatých a jejich  nové osazení, malovaných na měděném podkladu, náhradou za původní, umístěných na kříži zhotoveného z poslední tavby v huti, která zde byla z období pánů z Lamingenu. Původní postavy svatých, naposledy restaurované akademickou malířkou Ludmilou Jiřincovou, byly vyčištěny a zakonzervovány a potom  uloženy do depozitáře místního muzea.
 
 
 • Pomník padlých Příčina okr.Rakovník

 • Provedeno vyčištění silně znečistěného pískovcového pomníku od mechu a zelené řasy. Provedena oprava poškozených a zvětralých částí pomníku spolu s výrobou a osazením nového oplocení po provedené opravě a změny kotvení rohových sloupků. Provedena penetrace samotného tělesa pomníku pro zabránění vsaku vody a zabránění dalšímu eroznímu působení vhkosti.
 
 
 • Obraz parkového zákoutí 19.století

 • Provedena oprava a ošetření povrchu obrazu ochranným nátěrem pro zamezení stárnutí původní malby.
 • Obnovení slunečních hodin Pec pod Čerchovem

 • Na budově bývalé školy, dnešního obecního úřadu a dřevorubeckého muzea byla provedena nová malba slunečních hodin, rozměrově stejné velikosti jako původní. Vzhledem k nedochování se dobové fotografie provedena malba dle odhadu původního vyobrazení hodin.
 •  
 
 • Kaple sv. Eustacha

 • V místech, kde dříve stávala kaple zasvěcená Panně Marii Klatovské  zrušené koncem 17.století byla nově vybudována kaplička sv. Eustacha. Hlavními iniciátory znovuobnovení kaple byli páni Alois Karlík a Petr Frček. Pro tuto kapli bylo zhotoveno vyobrazení sv. Eustacha na dřevěné desce, impregnované k zamezení příjímání vzdušné vlhkosti. Obraz byl vyhotoven na základě písemného popisu života tohoto světce a do niky této kapličky osazen. Průběh akce možno shlédnout na videu kliknutím na odkaz pod obrázkem.
 • goo.gl/photos/wpTTjckCcoSB6YE86
 
 
 • Oprava a rekonstrukce křížku na Příčině

 • Křížek na rozcestí tří cest cest do Malinové, Všesulova a Petrovic byl ve značně zuboženém stavu. Křížek zde nechal postavit kolem roku 1850 Vojtěch Adler s manželkou Marií, když se uzdravil z poranění splašeným koňským spřežením. V místech, kde zůstal ležet a později se uzdravil, dal slib k vystavění křížku k památce tohoto uzdravení. Oprava s rekonstrukcí byla provedena na vlastní náklady za přispění a pomoci paní Ing.arch. Jany Dolejšové a pana Ing. Jiřího Seidla. Možnost prohlédnout kliknutím na odkaz pod obrázky.
 •  
 • goo.gl/photos/AuzpMyhmhSZo9bjr6
 
 
 • Hřbitovní kaple v Petrovicích u Rakovníka

 • Socha, umístěná v této kapli byla rozbita na několik kusů. Keramika byla v místech zlomů vyčištěna a provedeno její složení a poslepování. Chybějící fragmenty byly domodelovány a doplněny. Posléze byla provedena oprava polychromie na povrchu, spolu se zaretušováním spojů. Na zdi proti vchodovým dveřím byl vytvořen obraz "Nanebevzetí Panny Marie" spolu s artefakty této farnosti a to kostelem "Navštívení Panny Marie" a "Boží studánky". Toto bylo vytvořeno ku 300 letému trvání od výstavby.
 

Postupně budou doplněny práce po jejich zdokumentování a zpracování pro uložení.